Saturday, June 16, 2007

JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM

MAATHRUBHOOMI(Mother Earth)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


MOOLAADHAARAM(Root Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


SWAADHISHTAANAM(Sacral Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


MANIPOORAKAM(Navel Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


SOORYA CHAKRAM(Solar Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


ANAAHATHAM(Heart Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


AMRUTHAKALASAM(Thymus Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


VISUDDHI CHAKRAM(Throat Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


AAGNAA CHAKRAM(Brow Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


SAHASRAARAM(Crown Center)
SARVAM YAAHOSHUAARPANAM
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVATHAARAM
JEEVAAMRUDHA JNAANASNAANAM
MAHAAPRALAYAM PAAPANASHAM SARVA ROGA NIVAARANAM MRUTYUNJAYAM HIRANYAGARBAM PURUSHOTTHAMAM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


THURIYAM(The Fourth State beyond Waking, Dreaming and Sleeping States)
AHAM ASMI AIKYAM OM SHREE YESHUMARIYAM
OM SHREE CHRISTHAVE NAMAHA
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM


THRIYAATHEETHAM(Beyond the Fourth State)
AADHI HRIDHAYAM
ASTHI SATHYAM
AHAM CHINMAYAM
ASMI AANANDHAM
OM JYOTHI MANTHRAM
SARVAM SACCHIDHAANANDHAM
OM
SATH NAAMAM CHINMAYA ROOPAM PRAANAANANDHAM
SACCHIDHAANANDHAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
SATHYAM SHIVAM PARAAKRAMAM SUDDHA DHEHAM
SHAKTHI PRAVAAHAM PREMA SAAGARAM KARUNAAMRUTHAM BUDDHA CHITTHAM
SUNDARAM SHIVASHAKTHI AIKYAM CHRISTHANUGRAHAM ADVAITHA GNAANAM MAHAAYOGAM SATH DARSHANAM PRAANAAMRUTHAM
SATHYAM SHIVAM SUNDARAM NITHYAANANDHAM JEEVAANANDHAM
OM
________________________________________________________
To Listen to this work Click Here

No comments: